هفته گذشته در بازار واردات قراضه ترکیه قیمت قراضه وارداتی سنگین ۲۰-۸۰ به روند نزولی ادامه داد و از ۳۷۵دلار به ۳۶۷دلار در هر تن سی‌اف‌آر رسید. کاهش قیمت برخی از معاملاتی که برای قراضه اروپا نهایی شد بر رکود بازار واردات ترکیه افزود. قراضه صادراتی سنگین کلاس۲ ژاپن ۸دلار بهبود داشت و به ۳۶۰دلار در هر تن فوب رسید.

متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز ۲دلار بالا رفت و ۴۰۱دلار به‌ازای هر تن سی‌اف‌آر شنیده شد.در هفته گذشته میلادی بیلت صادراتی فوب دریای سیاه ۱۸دلار افت هفتگی داشت و ۴۶۰دلار در هر تن فوب دریای سیاه شنیده شد.

در بازار داخلی چین قیمت بیلت صعودی بود و از ۴۹۱دلار به ۴۹۹دلار در هر تن درب کارخانه رسید. بیلت وارداتی نیز در چین ۵دلار ارزان‌تر شد و به ۴۷۵دلار در هر تن سی‌اف‌آر رسید. در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت از ۵۲۰دلار به ۵۲۰ تا ۵۲۵دلار به‌ازای هر تن سی‌اف‌آر رسید.

هفته گذشته در چین متوسط قیمت میلگرد صادراتی ۵دلار افت داشت و ۵۴۰دلار در هر تن فوب ثبت شد. قیمت میلگرد در بورس شانگهای نیز از ۵۰۷دلار به ۵۲۹دلار در هر تن بهبود داشت. میلگرد صادراتی ترکیه نیز ۱۹دلار افت داشت و ۵۸۰دلار به‌ازای هر تن فوب ثبت شد. همچنین در بازار داخلی آمریکا نرخ میلگرد ۹۰۰دلار به‌ازای هر شورت تن درب کارخانه باقی ماند. در بازار داخلی اروپا نیز قیمت میلگرد ۵۸۰یورو در هر تن درب کارخانه ثابت ماند.


اخبار مرتبط :