قراضه: هفته گذشته در بازار واردات قراضه ترکیه، قیمت قراضه وارداتی سنگین ۲۰-۸۰ با کمتر از ۵دلار بهبود حدود ۳۹۰دلار به‌ازای هر تن سی‌اف‌آر ثبت شد. قراضه صادراتی سنگین کلاس۲ ژاپن با ۲دلار بهبود به ۳۴۰دلار در هر تن فوب رسید. متوسط قیمت قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز ۱۰دلار بالا رفت و ۳۹۴دلار به‌ازای هر تن سی‌اف‌آر بود.

بیلت: در هفته گذشته میلادی بیلت صادراتی فوب دریای سیاه تا ۵دلار رشد داشت و به ۵۲۰دلار به‌ازای هر تن فوب رسید. در بازار داخلی چین قیمت بیلت صعودی بود و از ۴۸۰دلار به ۴۹۶دلار در هر تن درب کارخانه رسید. بیلت وارداتی نیز در چین افت قیمت داشت و از ۴۶۰دلار به ۴۴۰ تا ۴۴۵دلار به‌ازای هر تن سی‌اف‌آر رسید. در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز قیمت بیلت تا ۵دلار بهبود داشت و ۵۲۱دلار در هر تن سی‌اف‌آر شنیده شد.

مقاطع: هفته گذشته در چین متوسط قیمت میلگرد صادراتی تا ۶دلار رشد داشت و ۵۴۷دلار در هر تن فوب شنیده شد. قیمت میلگرد در بورس شانگهای از ۵۰۹دلار هفته قبل به ۵۲۱دلار به‌ازای هر تن بهبود داشت. میلگرد صادراتی ترکیه نیز ۵دلار رشد داشت و ۶۲۵دلار در هر تن فوب ثبت شد. همچنین در بازار داخلی آمریکا میلگرد ۹۲۵دلار به‌ازای هر شورت تن درب کارخانه باقی ماند. در بازار داخلی اروپا نیز میلگرد ۱۵یورو ارزان‌تر شد و ۶۲۰یورو در هر تن درب کارخانه به ثبت رسید.

ورق: هفته گذشته میلادی ورق گرم صادراتی فوب دریای سیاه ۶۰۵دلار در هر تن فوب باثبات ماند. متوسط قیمت ورق گرم صادراتی چین نیز از ۵۲۶ تا ۵۵۴دلار به ۵۴۰ تا ۵۶۰دلار به‌ازای هر تن فوب رسید. در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز ورق گرم افت جزئی داشت و ۵۶۴ تا ۵۷۵دلار در هر تن سی‌اف‌آر ثبت شد.

در بازار داخلی اروپا ورق گرم ۲۵یورو ارزان‌تر شده و ۷۰۰یورو در هر تن درب کارخانه شنیده شد. در بازار داخلی آمریکا هم ورق گرم ۵۰دلار افت داشت و ۹۲۰دلار در هر شورت تن درب کارخانه ثبت شد. بازار جهانی همچنان در آرامش است و بعید است تا یک‌ماه آینده تغییری نشان دهد؛ چون تعطیلات فصلی است. نفت در دامنه ۷۰دلار است که پایه شمش را پایین نگه می‌دارد. قیمت ورق روند نزولی گرفته است. قراضه هم در محدوده ۳۷۰ تا ۳۹۰دلار بازی می‌کند. به نظر نمی‌رسد تقاضا تغییر جدی و سریعی نشان دهد.

بازار داخلی: در بازار داخلی عامل اصلی تاثیر‌گذار بحث‌های سیاسی و احتمال توافق با آمریکا بود که بر همه فعالیت‌ها سایه انداخت. این روحیه تورم انتظاری را به خواب برد؛ ولی باید منتظر بود و نتیجه را دید که زیاد هم زمان نمی‌برد. ورای این مطلب سیاست بانک مرکزی است. دولت نقدینگی زیادی در اردیبهشت و خرداد تزریق کرده است که اثر این نقدینگی تیر و مهم‌تر از آن در مردادماه اثر خود را نشان خواهد داد.

بنابراین حتی اگر توافقی صورت بگیرد، فارغ از آنکه چه حجم ارز و با چه شرایطی وارد خواهد شد، قبلا پیشخور شده است. از طرف دیگر کاهش قیمت ارز، صادرات را تنزل خواهد داد که سبب بیکاری و کسری بیشتر بودجه می‌شود. باید توجه کرد که دولت با کسری بودجه روبه‌روست و این کسری عظیم اجازه کاهش نرخ ارز را نمی‌دهد. از سوی دیگر همین کسری بودجه اجازه نمی‌دهد که قیمت فولاد و مواد معدنی افت کند؛ چون زنجیره فولاد بخش عمده کسری بودجه و یارانه‌ها را پر می‌کند.

بنابراین امکان کاهش جدی قیمت فولاد وجود ندارد. در بازار فولاد با توجه به کاهش تقاضای مواد معدنی به علت قطعی برق، صادرات آن افزایش خواهد یافت. طبعا احتمال کاهش قیمت جدی به نظر نمی‌رسد. باید منتظر شرایط برق بود که تاثیر آن هم به‌زودی روشن خواهد شد.


اخبار مرتبط :