عدم‌توازن در زنجیره تولید آهن و فولاد کشور و متداول بودن فروش‌های خارج از بورس که عمدتا به‌فروش داخلی میان هلدینگ‌های معدنی مربوط می‌شود؛ عوامل اصلی این کاهش حجم معاملات هستند. بررسی آمار و اعداد حاصل از معاملات بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران در دو ماه متوالی شهریور و مهر سال‌جاری نشان می‌دهد میزان عرضه محصولات ابتدایی زنجیره فولاد تغییر چندانی نداشته اما میزان تقاضا در مهر چیزی حدود ۴۲‌درصد با کاهش همراه بوده‌است، هرچند در نهایت بر میزان فروش کلی این بازار افزوده شد. به‌طور کلی در نخستین ماه از پاییز ۳۸‌درصد از عرضه سنگ‌آهن کلوخه، سنگ‌آهن دانه‌‌‌‌‌‌‌بندی شده، کنسانتره سنگ‌آهن و گندله مورد معامله قرارگرفت که این رقم چندان قابل‌توجه نیست. بازار فیزیکی بورس‌کالا در بازه زمانی اول تا ۲۵ مهر میزبان هفت‌میلیون و ۲۸۳‌هزار و ۲۰۰‌تن سنگ‌آهن کلوخه و دانه‌‌‌‌‌‌‌بندی، کنسانتره و گندله سنگ‌آهن بود که در این مدت معین این میزان عرضه با تقاضای دو‌میلیون و ۵۵‌هزار تنی مواجه شد.

به‌عبارت بهتر در مهر ماه ۳۸‌درصد از میزان عرضه به‌فروش رسید. مقایسه این اعداد با آمارهای ماه گذشته نشان می‌دهد که در رینگ صنعتی بورس‌کالا در شهریور ماه سال‌جاری هفت‌میلیون و ۲۵۱‌هزار و ۶۰۰‌تن محصولات ابتدایی زنجیره عرضه شده‌است که با استقبال سه‌میلیون و ۵۷۰‌هزار تنی مواجه شد و از این میزان دو‌میلیون و ۲۴۸‌هزار‌تن سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله به‌فروش رسید.  بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها و مقایسه دو ماه متوالی شهریور و مهر سال‌جاری نشان می‌دهد که میزان عرضه با افتی ناچیز مواجه بوده و همچنین میزان تقاضا نیز در مهر ماه نسبت به ماه پیشین کاهش ۴۲‌درصدی را به‌ثبت رسانده است. با وجود افت تقاضا در بازار فیزیکی طی دوره یک ماهه مهر اما میزان معاملات در این ماه نسبت به ماه آخر فصل تابستان افزایش ۱۸‌درصدی داشته‌است.

سنگ‌‌‌‌‌‌‌آهن بدون مشتری ماند

بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران در مهر  میزبان ۸۱۵‌هزار‌تن سنگ‌آهن دانه‌‌‌‌‌‌‌بندی شده‌بود که با تقاضای ۳۰‌هزار تنی مواجه شد و از این میزان ۱۵‌هزار‌ تن به‌فروش رسید. سنگ‌آهن دانه‌‌‌‌‌‌‌بندی مورد معامله با قیمت پایه ۹۰۰‌تومان به ازای هر کیلوگرم فروخته شد.

ثبات نرخ در رینگ کنسانتره

تالار صنعتی و معدنی بورس‌کالای ایران در مهر سال‌جاری میزبان یک‌میلیون و ۲۱۷‌هزار و ۲۰۰‌تن کنسانتره سنگ‌آهن بود که با تقاضای ۸۸۱‌هزار تنی روبه‌رو شد و از این میزان ۵۶۱‌هزار‌تن به‌فروش رسید. مقایسه قیمت محصولات ابتدای زنجیره در دو ماه متوالی شهریور و مهر نشان می‌دهد که معاملات در تالار صنعتی و معدنی بورس‌کالای ایران در ماه ابتدایی پاییز با تغییر قیمت همراه نبوده‌است؛ به‌طوری که بررسی ۲۵‌روزه معاملات بازار فیزیکی نشان می‌دهد کنسانتره سنگ‌آهن در مدت زمانی مورد بررسی با قیمت پایه بین بازه سه‌هزار و ۳۰۰‌تومان تا سه‌هزار و ۷۰۰‌تومان به ازای هر کیلوگرم مورد معامله قرارگرفته‌است. خریدهای انجام‌شده کنسانتره سنگ‌آهن در مدت زمان یک ماهه ابتدای پاییز با قیمت پایانی میانگین موزون سه‌هزار و ۶۰۰‌تومان به ازای هر کیلوگرم انجام شد و این در حالی است که بازه قیمتی معاملات کنسانتره سنگ‌آهن در شهریور بین سه‌هزار و ۳۰۰‌تومان تا سه‌هزار و ۷۰۰‌تومان به ازای هر کیلوگرم انجام شده‌است.