حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

فناوری ضد خوردگی لوله های فولادی
ضد خوردگی خط لوله به اقداماتی برای کاهش سرعت یا جلوگیری از فرسایش و تخریب خطوط لوله توسط اثرات شیمیایی و الکتروشیمیایی محیط داخلی و خارجی یا فعالیت های متابولیکی میکروارگانیسم ها اشاره دارد. عملکرد ضد خوردگی خطوط لوله جلوگیری ...
دکتر فولاد