فولاد آلیاژی

فولاد آلیاژی

فولاد آلیاژی به فولادی گفته می شود که با عناصر دیگر در هنگام ذوب برای مقاصد خاص ترکیب شده باشد. البته خود فولاد حاصل ترکیب آهن و کربن می باشد و با ترکیب در عناصر مختلف برای بهبود ویژگی از 1 درصد الی 50 درصد آن را ترکیب میکنند.

فولاد ها به دو دسته پر آلیاژ و کم آلیاژ دسته بندی می شوند که اکثر موافق نظر ما به فولاد کم آلیاژ می باشد.

همانطور که گفته شد فولاد خود ترکیب آلیاژ است که دارای 1 درصد کربن و 99 درصد آهن بوده.

برای خرید انواع فولاد آلیاژی و آخرین قیمت فولاد آلیاژی از دکتر فولاد اقدام به عمل آورید.