فولاد حرارتی

فولاد عملیات حرارتی به مجموعه فولادهای گفته می شود. طی گرما دهی به آنها و سرد شدنشان، تغییراتی بر روی آنها اتفاق می افتد بدون اینکه ماهیت فولاد تغییر پیدا کند.
به منظور بهتر شدن، ماشین کاری، سختی، چقرمگی، فرم پذیری و مقاومت به سایش این فولاد ها حرارت میبیند.
این فولاد ها دارای انواع خاصی می باشند که در اینجا همه ی آنها را به شرح توضیحات فراهم کردیم.
برای خرید و اطلاع از اخرین قیمت می توانید از دکتر فولاد مرجع تخصصی آهن و فولاد اقدام به عمل آورید.
کاربرد این فولاد ها در زمینه های خاصی می باشند که عبارت اند از:

  1. میل لنگ ها
  2. محورهای غیر هم مرکز
  3. اجزاء و قطعات دندانه دار
  4. شفت های مربوط به صنایع سیمان
  5. شاسی اتومبیل
  6. صفحه دیسک

فولاد های حرارتی دارای انواع مختلفی هستند که آنها نیز عبارت اند از:

فولاد عملیات حرارتی پذیر غیر آلیاژی، کروم دار، منگزدار، مولیبدن دار و کروم دار.