فولاد فنری
همانطور که میدانید فنر یکی از فولاد های پرکاربرد در همه صنعت ها می باشد، فولاد فنر دارای انواع مختلفی می باشد که هر کدام از این نوع ها دارای کاربرد خاصی و خواصی مشخص هستند که در دکتر فولاد به جزئیات آنها میپردازیم.