واحدهای معدنی در هفته جاری بالغ بر ۲۰۰‌هزار تن سنگ‌‌‌آهن دانه‌‌‌بندی و ۳۰۰‌هزار تن کلوخه سنگ‌‌‌آهن را در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران عرضه کردند. عدم‌ثبت تقاضا برای این محصولات باعث شد تا حجم فروش آن در رینگ صنعتی بورس‌کالا صفر باشد. همچنین در این روز ۶۴۰‌هزار تن کنسانتره آهن در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران عرضه شد که تقاضای ثبت‌شده برای این محصول به ۲۵۲‌هزار تن رسید و در نهایت در این روز ۲۲‌هزار تن کنسانتره آهن از رینگ صنعتی بورس‌کالا به فروش رفت.

واحدهای گندله‌‌‌سازی نیز در این روز بالغ بر ۶۸۰‌هزار تن گندله را در بازار فیزیکی بورس‌کالا عرضه کردند که ۸۴۴‌هزار تن تقاضا برای این محصول در بازار به ثبت رسید و در نهایت ۳۲۰‌هزار تن محصول از این بازار به فروش رفت.

در حالی که محصول گندله بسیاری از واحدهای تولیدی در نرخ پایه ۴‌هزار و ۵۵۰تومان بدون مشتری بود، تقاضای قابل‌توجهی برای محصولات شرکت‌های گل‌‌‌گهر و گهر زمین به ثبت رسید، به نحوی که مشتریان برای کسب سهم از این عرضه‌‌‌ها حاضر به رقابت قیمتی با یکدیگر شدند و در نهایت میانگین نرخ فروش گندله از این بازار به ۴‌هزار و ۶۵۰تومان رسید. کیفیت محصول و دسترسی واحدهای احیا به محل واحدهای گندله‌‌‌سازی، دوعامل اصلی رقابت برای محصولات برخی واحدهای خاص تولیدی در شرایطی است که محصول سایر واحدها بدون مشتری است.


اخبار مرتبط: