حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

شیرهای پروانه ای

شیرهای پروانه ای در صنایع مختلف
دریچه های پروانه ای دریچه هایی هستند که جریان سیال را جدا یا تنظیم می کنند. آنها متعلق به خانواده ای از شیرها هستند که به عنوان "شیرهای یک چهارم چرخشی" شناخته می شوند. مکانیسم بسته شدن دیسکی است که ...
دکتر فولاد